Thursday, 29 November 2012

Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tatabahasa


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran            : Bahasa Melayu
Tahun                         : 4 Pintar
Tarikh                          : 24 /10/2012
Masa                           : 8.15 – 9.15
Bil. Pelajar                  : 10 orang
Tema                          : Yang Baik Jadikan Teladan
Tajuk                           : Awang Perut Buncit
              Tatabahasa(Antonim) – Lawan Perkataan

Fokus Utama   :
 7.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan                    
teks yang tersurat dan tersirat.
Aras 2
i) Menjelaskan maksud tersurat dan
   tersirat berdasarkan bahan
  
Aras 3
i) Membuat kesimpulan tentang maksud    tersurat dan tersirat berdasarkan    bahan grafik dan bukan grafik

Fokus Sampingan :
6.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan. 
Aras 2
i) Mengenal pasti frasa, kata ,peribahasa  dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan.

Pengalaman sediada :
 1. Pelajar sudah boleh membaca
 2. Pelajar pernah mendengar perkataan berlawanan

Objektif
 1. Memahami petikan teks yang dibaca
 2. Mencari perkataan berlawanan bagi perkataan yang terdapat dalam teks

Sistem Bahasa :
Tatabahasa :
Kosa Kata :

Pengisian Kurikulum ;
i.              ilmu
ii.             Nilai murni

KBT :

BBM : Rujuk LampiranLangkah / masa
Isi Kandungan
Aktiviti P&P
Catatan
Set Induksi
(5 minit)

 • Guru membawa bola ping pong dn bola sepak.
 • Seorang murid lelaki diminta untuk menimang 2 bola itu.
 • Guru mengaitkan isi pelajaran pada hari ini
Sasaran : murid
Langkah 1
(10 minit)
Petikan,
Bacaan
Intonasi
 • Guru mengedarkan petikan
 • Murid membaca petikan
 • 2 orang murid diminta membaca kuat dengan intonasi yamg betul
Murid
Langkah 2
(10 minit)
Memahami petikan dan perkataan
 • Guru menerangkan  petikan yang dibaca
 • Guru menerangkan perkataan yang bergaris dlam petikan yang dibaca

Guru
Langkah 3
(10 minit)

Perkataan berlawanan
 • Guru meminta murid menyebut perkataan bergaris dan memberi lawan kepada perkataan itu
 • Guru menulis pada papan putih perkataan berlawanan itu
Guru dan Murid
Langkah 4
(20 minit)
Lembaran kerja
 • Guru mengagihkan lembaran kerja kepada pelajar
 • Pelajar diminta untuk menulis perkataan berlawanan berdasarkan ayat yang diberikan
 •  
Murid
Penutup
(5 minit)

 • Guru mengulangi apa yang telah dipelajari pada hari ini kepada pelajar
Murid dan Guru

BBM

Awang Perut Buncit
Di hujung negeri Intan Saujana ada sebuah kampung kecil yang diberi nama Kampung Teluk Sabuh. Seorang nelayan bernama Pak Laha tinggal bersama keluarga di Kampung Teluk Sabuh. Mak laha bercucuk tanam membantu Pak Laha mencari rezeki. Mereka ada seorang anak bernama Awang Tembam. Mereka sekeluarga hidup aman dan damai.

Awang tembam tidak dapat menolong Pak Laha ke laut kerana perutnya yang sangat buncit. Konon ceritanya, perut Awang Tembam lebih besar dari perut perempuan yang mengandung sembilan bulan. Agaknya kerana itu la dia dipanggil Awang Perut Buncit oleh orang kampung.

Kakak-kakak Awang Tembam yang membantu Mak Laha di kebun selalu merungut

“Kami yang penat bekerja, Tembam pula yang makan lebih”, kata mereka.

Pada suatu petang, negeri Intan Saujana diserang oleh raja negeri Setampuk Pinang. Dalam masa sehari saja, negeri Intan Saujana tewas. Namun rajanya tidak mengaku kalah sebaliknya raja Intan Saujana mencabar Raja Setampuk Pinang untuk beradu satu lawan satu dalam berbagai acara.

Malangnya semua askar-askar Intan saujana kalah di dalam semua acara yang dipertandingkan oleh askar dari negeri Setampuk Pinang. Sekarang hanya tinggal satu acara sahaja iaitu bertanding melaga perut buncit.

Maka Awang Tembam pun diperintahkan ke istana. Pak Laha dan Mak Laha menangis melepaskan Awang Tembam. Awang Tembam pun tampil ke tengah gelanggang dan mula mencabar satu persatu pahlawan Setampuk Pinang.

Dalam masa yang singkat Awang Tembam berjaya mengalahkan semua pahlawan Setampuk Pinang dan Raja mereka pun berangkat pulang ke negerinya dengan penuh rasa malu.

Maka selamatlah negeri Intan Saujana

No comments:

Post a Comment